Loading

เวทีการเจรจาการค้า

FTA ความตกลงการค้าเสรี
WTO องค์การการค้าโลก
APEC ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก
JTC การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า
RCEP ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
AEC/ASEAN ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

DTN e-Services

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระบบสืบค้นข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ FTA
ระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย (Thailand NTR)
ระบบติดตามสถานะการเจรจา FTA
ระบบสืบค้นข้อมูลสถิติการค้าภาพรวม
ระบบสืบค้นข้อมูลสถิติการค้าไทยกับรายประเทศ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (DTN E-Library)
เรียนหลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศแบบออนไลน์ (DTN E-Learning)
ข้อมูลเปิด (DTN Open Data)
บัญชีข้อมูล (DTN Data Catalog)
บริการที่น่าสนใจของ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

DTN Update

News

Infographic

info ข้อมูลผลการศึกษา FTA ระหว่างไทย และ กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (PA)
info การส่งออกสืนค้าเกษตร เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมของไทยไปตลาดคู่ FTA
info RCEP
infographic การค้าระหว่างไทยและอาเซียน เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2566
Infographic เป้าหมายการเจรจา FTA ของไทย
info การส่งออกสืนค้าเกษตรของไทย
infographic การส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปของไทย
infographic การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย
infographic กาแฟไทยโดนใจต่างชาติ
infographic ส่งออกกุ้งสดไทยไปประเทศคู่ FTA
ขอเชิญร่วมงาน Digital Governance Thailand 2023 #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล
หากคุณ คือ สายเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ ครีเอเตอร์ หรือประชาชนที่กำลังสนใจว่าเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ทำอะไรได้อีก นอกเหนือจากที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆ วันนี้
.
ETDA อยากให้คุณมาร่วมงาน “Digital Governance Thailand 2023 หรือ DGT 2023” ปรากฏการณ์รวมพลชาวดิจิทัล BY ETDA ที่จะชวนทุกคนร่วม "Happiness Creation" บนโลกดิจิทัลแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน..."ออกแบบความสุข ยุคดิจิทัล ในแบบของคุณ"
.
✨โดยหนึ่งในไฮไลท์ภายในงาน สำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่ต้นปี เปิดพื้นที่สำหรับคุณ ในโซน Digital Job Matching ได้พูดคุยโดยตรงกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในองค์กรชั้นนำ
✨เปิดพื้นที่ Business Matching สำหรับกลุ่มธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs
.
📍 ร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 24 - 25 ก.พ. 66 เวลา 9:00 – 17:00 น.
ที่มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ (รถไฟฟ้าไปถึงแบบสบายๆ)
พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน
https://dgt.etda.or.th
สมัครงาน
ลิงค์หน่วยงานภายนอก
กรมศุลกากร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
OSEC
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
Entry Thailand
ลิงค์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
องค์การคลังสินค้า
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
CONTACT2

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 2,031,829