Loading
Header Image
แจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรม

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างที่สุดและได้รับความคุ้มครองตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรม

"กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบ ท่านจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้" ก่อนร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส โปรดตรวจสอบว่ามีมูลเป็นความจริง มิได้เป็นการกลั่นแกล้ง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

ข้อมูลของผู้ร้องเรียน

(โปรดระบุชื่อ - สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ / อีเมล์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ เพื่อยืนยันข้อกล่าวหา / ข้อร้องเรียน เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรือ เพื่อรายงานความคืบหน้าให้ท่านทราบ)

โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
ข้อมูลของผู้ที่ต้องการร้องเรียน

(โปรดระบุชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงานของผู้ถูกร้องเรียน ให้ครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้)

เรื่องที่ต้องการร้องเรียน
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
ขนาดไม่เกิน 1,000 KB
โปรดระบุข้อมูล

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 4,604,932