ประกาศกรมเจรจาการค้า

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประชาพิจารณ์

ประชาพิจารณ์ - ร่างประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ต.ค. 63

ประชาพิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

16 ต.ค. 63

ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วย IBM Cognos 1 ระบบ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ก.พ. 63

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการการจ้างศึกษา การจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EAEU) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

24 พ.ย. 63

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 พ.ย. 63

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระบบการเรียนการสอนด้านการค้าระหว่างประเทศแบบออนไลน์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 พ.ย. 63
ปฎิทินประชุมสัมมนา
ไม่มีกิจกรรม
ดูปฏิทินกิจกรรม
ยังไม่มีกิจกรรมในวันที่ท่านเลือก สามารถเลือกดูรายการกิจกรรมได้ที่ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
ค้นหาอัตราภาษี
ภาษีนำเข้า-ส่งออก
และสิทธิประโยชน์ทางภาษี

หน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
Gov Channel  ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
หนูณิชย์ บอกต่อความอร่อย
กรมควบคุมโรค
สินค้ากฏหมาย ง่ายๆ … แค่คลิก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดข้อมูล...