ประชาพิจารณ์

ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วย IBM Cognos 1 ระบบ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ก.พ. 63

ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย 1 ระบบ (NTR) ด้วยวิธี e-bidding

30 ม.ค. 63

ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการค้าเสรีและเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

17 ธ.ค. 62

ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 15 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

11 ก.ย. 63

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานธุรการ จำนวน 17 คน งานนักการ จำนวน 8 คน งานจัดเลี้ยง จำนวน 5 คน คนขับรถยนต์ จำนวน 10 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

11 ก.ย. 63

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบของรูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าต่างๆ กับความสามารถในการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

10 ก.ย. 63
ปฎิทินประชุมสัมมนา
ไม่มีกิจกรรม
ดูปฏิทินกิจกรรม
ยังไม่มีกิจกรรมในวันที่ท่านเลือก สามารถเลือกดูรายการกิจกรรมได้ที่ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
ค้นหาอัตราภาษี
ภาษีนำเข้า-ส่งออก
และสิทธิประโยชน์ทางภาษี

หน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
Gov Channel  ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
หนูณิชย์ บอกต่อความอร่อย
กรมควบคุมโรค
สินค้ากฏหมาย ง่ายๆ … แค่คลิก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดข้อมูล...