ครบรอบ 100 ปี  กระทรวงพาณิชย์ อีก
00วัน
00ชั่วโมง
00นาที
00วินาที
ครบรอบ 100 ปี  กระทรวงพาณิชย์ อีก
00วัน
00ชั่วโมง
00นาที
00วินาที
ประชาพิจารณ์

ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วย IBM Cognos 1 ระบบ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ก.พ. 63

ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย 1 ระบบ (NTR) ด้วยวิธี e-bidding

30 ม.ค. 63

ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการค้าเสรีและเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

17 ธ.ค. 62

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงาน "สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

24 มิ.ย. 63

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่องจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ฮ่องกง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

07 พ.ค. 63

ประกาศกรมเจรจาฯ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสินค้าดอกไม้ประดับสู่การยกระดับการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ FTA โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

28 เม.ย. 63
ปฎิทินประชุมสัมมนา
ไม่มีกิจกรรม
ดูปฏิทินกิจกรรม
ยังไม่มีกิจกรรมในวันที่ท่านเลือก สามารถเลือกดูรายการกิจกรรมได้ที่ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
ค้นหาอัตราภาษี
ภาษีนำเข้า-ส่งออก
และสิทธิประโยชน์ทางภาษี

หน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
Gov Channel  ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
หนูณิชย์ บอกต่อความอร่อย
กรมควบคุมโรค
สินค้ากฏหมาย ง่ายๆ … แค่คลิก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดข้อมูล...