ประชาพิจารณ์

ประชาพิจารณ์ - ร่างประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ต.ค. 63

ประชาพิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

16 ต.ค. 63

ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วย IBM Cognos 1 ระบบ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ก.พ. 63

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำวารสารการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 มี.ค. 64

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระบบการเรียนการสอนด้านการค้าระหว่างประเทศแบบออนไลน์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ม.ค. 64

ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี และเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ม.ค. 64
ปฎิทินประชุมสัมมนา
ไม่มีกิจกรรม
ดูปฏิทินกิจกรรม
ยังไม่มีกิจกรรมในวันที่ท่านเลือก สามารถเลือกดูรายการกิจกรรมได้ที่ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
ค้นหาอัตราภาษี
ภาษีนำเข้า-ส่งออก
และสิทธิประโยชน์ทางภาษี

หน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
Gov Channel  ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
หนูณิชย์ บอกต่อความอร่อย
กรมควบคุมโรค
สินค้ากฏหมาย ง่ายๆ … แค่คลิก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดข้อมูล...