Loading
Header Image
‘นภินทร’ จับมือ ทูตสิงคโปร์ ดันเนื้อสัตว์แช่แข็ง-ไข่ออแกนิคเพิ่มตลาดสิงคโปร์ ย้ำ ไทยยินดีร่วม “เศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่ออำนวยความสะดวกธุรกิจการค้ายุคใหม่
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

'พาณิชย์' โชว์ความพร้อมไทยเป็นครัวมาตรฐานโลกให้สิงคโปร์ ผลักดันสิงคโปร์เร่งขึ้นทะเบียนฟาร์มไข่ไก่ออแกนิคไทยเพื่อส่งออกไปยังสิงคโปร์ พร้อมชวนผู้ประกอบการสิงคโปร์ร่วมงาน THAIFEX - Anuga Asia 2024 ตลอดจนยินดีร่วมมือกับสิงคโปร์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ 

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังหารือกับนางสาวหว่อง เสี่ยว ผิง แคเทอริน เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ กระทรวงพาณิชย์ ว่า สิงคโปร์เป็นพันธมิตรทางการค้าที่สำคัญของไทย โดยเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในอาเซียนในการพบกันครั้งนี้ ได้หารือแนวทางเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันโดยเฉพาะได้ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังสิงคโปร์


นายนภินทรฯ กล่าวว่า “ได้ใช้โอกาสนี้แสดงความพร้อมในการเป็นแหล่งส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพปลอดภัยไร้สารตกค้าง และมีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์ พร้อมได้ผลักดันให้สิงคโปร์เร่งรัดขึ้นทะเบียนฟาร์มไข่ไก่ออแกนิคของไทย เพื่อให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกไข่ไก่ออแกนิคไปยังสิงคโปร์ได้เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่สามารถส่งออกไข่ไก่สดและไข่นกกระทาไปยังสิงคโปร์ได้แล้ว ตลอดจนเชิญชวนผู้ประกอบการสิงคโปร์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มTHAIFEX - Anuga Asia 2024 ที่กระทรวงพาณิชย์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพจากไทย โดยเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ยินดีสนับสนุนและแจ้งว่าปัจจุบันสิงคโปร์นำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยมากขึ้นโดยเฉพาะไก่แปรรูป


นอกจากนี้ ได้มีการหารือเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งฝ่ายสิงคโปร์ได้เชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ที่สิงคโปร์เป็นผู้ริเริ่มเพื่อช่วยสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมและมาตรฐานด้านการค้าดิจิทัล ซึ่งในเรื่องการเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงพาณิชย์ยินดีที่จะสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกับสิงคโปร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการทำการค้ายุคใหม่ 


 

ปัจจุบัน สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 9 ของไทยในโลก และอันดับที่ 3 ของไทยในอาเซียน ในปี 2566 การค้ารวมไทย-สิงคโปร์ มีมูลค่า 18,422.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (-0.3%) โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 2,065.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญจากไทยไปสิงคโปร์ ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เหล็กและผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตรสำคัญของไทยที่ส่งออกไปสิงคโปร์ ได้แก่ ไก่แปรรูป ข้าว ไข่ไก่สด ขณะที่สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากสิงคโปร์ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ทองคำ แผงวงจรไฟฟ้า พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สำหรับในช่วง3 เดือนแรกของปี 2567 (ม.ค. – มี.ค.) การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 4,426.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(-7.87%) โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 915.21ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-----------------------------------


4 พฤษภาคม 2567
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 4,365,014