Loading
Header Image
‘อาเซียน-แคนาดา’ เจรจา FTA รอบ 7 คืบหน้าเพิ่ม เร่งสรุปผลปี 68 ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพรอบถัดไปที่กรุงเทพฯ พ.ค.นี้
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

‘อาเซียน-แคนาดา’ เจรจา FTA รอบ 7 ที่มาเลเซีย คืบหน้ามาก เร่งติดตามความคืบหน้าการเจรจาของคณะทำงานกลุ่มต่างๆ มุ่งสู่การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม มุ่งความโปร่งใส ต่อต้านด้านคอร์รัปชัน พร้อมพิจารณาแผนงานกำหนดประเด็นและกรอบระยะเวลาการเจรจา ตั้งเป้าสรุปผลปี 68 ด้านไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพเจรจารอบถัดไป ที่กรุงเทพฯ ช่วงเดือน พ.ค.นี้

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า แคนาดาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-แคนาดา รอบที่ 7 และการประชุมอื่น ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาของคณะทำงานเจรจากลุ่มต่างๆ และผลักดันแผนงานเจรจาเพื่อเร่งสรุปผลให้ได้ภายในปี 2568 ซึ่งการเจรจารอบนี้ มีความคืบหน้ามากขึ้น เนื่องจากคณะเจรจาของอาเซียนและแคนาดาได้พบปะและหารือประเด็นการค้าร่วมกัน หลังจากที่ผ่านมาเป็นการประชุมผ่านระบบทางไกลหลายครั้ง

นางสาวโชติมา กล่าวว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเจรจาภายใต้คณะทำงานต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นการเปิดตลาดสินค้า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร การอำนวยความสะดวกทางการค้า มาตรการด้านสุขอนามัย และมาตรฐานของสินค้า พร้อมทั้งประเด็นการค้าใหม่ๆ อาทิ แนวปฏิบัติที่ดีในการออกกฎ (Good Regulatory Practice) และการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Trade and Sustainable Development) ที่มีการรวมประเด็นด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการค้าที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน รวมทั้งเรื่องความโปร่งใส ซึ่งแคนาดาได้เสนอให้รวมเรื่องการต่อต้านด้านคอร์รัปชัน และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Business Conduct: RBC) ไว้ภายใต้ข้อบทนี้ด้วย ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้ สอดรับกับสถานการณ์การค้าโลกที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้น ทั้งนี้ แคนาดาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอาเซียนในการเจรจาประเด็นการค้าใหม่ๆ ผ่านโครงการช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อการค้าและการพัฒนา (Expert Deployment Mechanism for Trade and Development: EDM) ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมในลักษณะ Workshop เรื่องสิ่งแวดล้อม และแรงงาน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนงานการเจรจาจนถึงปี 2568 เพื่อกำหนดประเด็นและกรอบระยะเวลาในการเจรจา ตั้งเป้าสรุปผลให้ได้ภายในปี 2568 โดยไทยได้รับที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจา FTA อาเซียน-แคนาดา รอบถัดไป ณ กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

ทั้งนี้ แคนาดาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 30 ของไทย โดยในปี 2566 การค้าระหว่างไทยกับแคนาดา มีมูลค่า 2,922.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 1,891.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 1,030.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว และเตาอบไมโครเวฟ และสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ และปุ๋ย สำหรับในปี 2566 การค้าระหว่างอาเซียนและแคนาดา มีมูลค่า 28,652.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแคนาดาส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 6,224.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และแคนาดานำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 22,427.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ธัญพืช ปุ๋ย และเยื่อกระดาษ และสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เสื้อผ้า และรองเท้า

---------------------------------

12 มีนาคม 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 4,365,416