Loading
Header Image
‘กรมเจรจาฯ’ ขึ้นเหนือ หนุนสินค้าซุปตาร์น่าน ‘กาแฟ ชา ลำไย ผ้าทอ’ ใช้ประโยชน์ FTA ลุยตลาดการค้าเสรี
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจสินค้าดาวเด่น กาแฟ ชาลำไย และผ้าทอ จังหวัดน่าน นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ ติวเข้มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ แนะใช้ประโยชน์จาก FTA เพิ่มแต้มต่อขยายส่งออกไปตลาดการค้าเสรี  

นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม) ให้ลงพื้นที่พบหารือกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ จังหวัดน่าน ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2566 พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความตกลงการค้าเสรี (FTA) และแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องสถานการณ์การค้าสินค้าในพื้นที่ ทั้งกาแฟ ชาอัสสัม ลำไยอีดอ และผ้าทอน่าน โดยมุ่งเน้นให้เร่งใช้ประโยชน์จาก FTA ที่ไทยทำกับคู่ค้า 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ซึ่งได้ยกเว้นภาษีนำเข้าให้กับสินค้าส่วนใหญ่จากไทยแล้ว

นางสาวบุณิกา กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ กรมได้นำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการค้าระหว่างประเทศ ให้คำแนะนำเรื่องกลยุทธ์การทำตลาด พฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ สินค้า BCG และแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้า ทั้งการสร้างเรื่องราว และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างความแตกต่างของสินค้า เพื่อให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดสินค้า ให้สามารถแข่งขันได้และเข้าถึงช่องทางตลาดเพิ่มขึ้น

สำหรับการพบหารือกับผู้ประกอบการกาแฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านดูโอ คอฟฟี่ อำเภอเวียงสา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง อำเภอท่าวังผา ได้แนะนำทิศทางการเติบโตของตลาดกาแฟ ซึ่งเป็นสินค้าดาวรุ่งที่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการแบบก้าวกระโดด ให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA เพื่อเพิ่มแต้มต่อขยายตลาดส่งออก ซึ่งปัจจุบันคู่ค้า FTA ส่วนใหญ่ได้ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้ากาแฟจากไทยทุกรายการแล้ว ยกเว้น ญี่ปุ่น จีน เปรู และอินเดีย ที่ยังคงเก็บภาษีนำเข้าสินค้ากาแฟและผลิตภัณฑ์บางรายการ ทั้งนี้ ภายใต้ความตกลง RCEP ญี่ปุ่นจะทยอยลดภาษีนำเข้ากาแฟคั่วให้ไทยจนเหลือ 0 ในปี 2580 ส่วนผลิตภัณฑ์กาแฟ ปัจจุบันประเทศคู่ค้า FTA ได้ยกเว้นภาษีนำเข้าให้ไทยทุกรายการแล้ว ยกเว้น อินเดีย  

นอกจากนี้ กรมยังได้พบปะกับวิสาหกิจชุมชนเมี่ยงชาอัสสัมแปรรูป อำเภอปัว ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาอัสสัมขนาดใหญ่ในไทย โดยกรมได้ให้คำแนะนำเรื่องโอกาสทางการค้าของสินค้าชาในตลาดโลก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการเติบโตสูงทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก รวมทั้งยังเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์เทรนด์โลกโดยเฉพาะผู้บริโภคที่รักสุขภาพ พร้อมมุ่งเน้นให้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ เจาะตลาดนักท่องเที่ยว และใช้ประโยชน์จาก FTA ที่คู่ค้าส่วนใหญ่ได้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสินค้าชาและผลิตภัณฑ์จากไทยทุกรายการแล้ว

สำหรับการพบหารือกับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง เกษตรกรผู้ปลูกลำไยพันธุ์อีดอ กรมได้ให้คำแนะนำการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแปรรูปลำไยเกรดรองในการสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ ไซรัปลำไย ชาลำไยแบบถุงดริป พร้อมสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายตลาดส่งออกไปอาเซียนและจีน ซึ่งนิยมบริโภคลำไยของไทย และได้ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าให้กับสินค้าลำไยสดจากไทยแล้ว

-----------------------------------


20 กันยายน 2566


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
CONTACT2

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 2,830,523