Loading
งานสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง “รุกตลาดเอเชียใต้ ขยายการค้าการลงทุนด้วย FTA ไทย - ศรีลังกา”

image

งานสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง “รุกตลาดเอเชียใต้ ขยายการค้าการลงทุนด้วย FTA ไทย - ศรีลังกา”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาประชาพิจารณ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของความตกลงการค้าเสรี ไทย - ศรีลังกา (Sri Lanka-Thailand Free Trade Agreement: SLTFTA)

จำนวนเปิดรับ : 100 ท่าน

 วันที่จัดกิจกรรม : 7 มี.ค. 2567 เวลา 08:30 น. - 14:30 น.

 วันที่รับสมัคร : 22 ก.พ. 2567 เวลา 08:30 น. - 5 มี.ค. 2567 เวลา 09:30 น.

 สถานที่ : โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา : 

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
7 มีนาคม 2567 08:30 - 14:30
ข้อมูลการติดต่อ
-
หมายเลขโทรศัพท์
-
สถานที่จัดงาน
โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี

แผนที่


รูปภาพ
image
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 4,031,565