DTN Name

A- A A+

ประกาศ :

 1. PRESS RELEASE
 2. GLOBAL TRADE MONITOR
 3. POLICY BRIEF
 4. AEC NEWS ALERTS
 5. AEC Special report
08-Oct-2015

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้พบหารือกับเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย...

05-Oct-2015

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นายโนบุโยชิ วาคาบายาชิ (Mr. Nobuyoshi Wakabayashi) หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระ...

01-Oct-2015

ไทยและปากีสถานได้เริ่มการเจรจาความตกลง FTAระหว่างกันรอบแรก เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2558 ณ กรุงเทพฯ ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย...

08-Oct-2015

จากการลงนามยืนยันการออกกฎหมายว่าด้วยเรื่องการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษ...

29-Sep-2015

สหภาพยุโรป โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกระเบียบ Council Regulation No 2015/982 ปรั...

29-Sep-2015

สหภาพยุโรป โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกระเบียบ Council Regulation No 2015/981 ปรั...

01-Oct-2015

ธุรกิจบริการเพลง ถือเป็นธุรกิจบันเทิงประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคตั้...

01-Oct-2015

กีฬาฟุตบอลถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก อีกหนึ่งเหตุผลที่เป็นจุดสน...

01-Oct-2015

การประกาศกำหนดค่าแรงขั้นต่ำของฮ่องกงเมื่อปี 2554 ทำให้มีความกังวลว่าตลาดแรงงานใน...

08-Oct-2015

ข่าวประจำวัน ที่ 8 ตุลาคม 2558...

07-Oct-2015

ข่าวประจำวัน ที่ 7 ตุลาคม 2558...

07-Oct-2015

ข่าวประจำวัน ที่ 6 ตุลาคม 2558...

ปฏิทินกิจกรรม

 1. ปฏิทินประชุมเจรจา
 2. ปฏิทินสัมมนา
ตุลาคม
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
ตุลาคม
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 • Banner 03

 • Banner 13

 • Banner 15

 • WEBBOARD