DTN Name

A- A A+

ประกาศ :

 1. PRESS RELEASE
 2. GLOBAL TRADE MONITOR
 3. POLICY BRIEF
 4. AEC NEWS ALERTS
 5. AEC Special report
01-Oct-2015

ไทยและปากีสถานได้เริ่มการเจรจาความตกลง FTAระหว่างกันรอบแรก เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2558 ณ กรุงเทพฯ ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย...

01-Oct-2015

ไทยและปากีสถานเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีรอบแรก ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558 ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของทั้งสองประเทศ...

17-Sep-2015

ในวันที่ 16 กันยายน 2558 นายอากิระ มูราโคชิ (Mr. Akira Murakoshi) ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่ากา...

29-Sep-2015

สหภาพยุโรป โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกระเบียบ Council Regulation No 2015/982 ปรั...

29-Sep-2015

สหภาพยุโรป โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกระเบียบ Council Regulation No 2015/981 ปรั...

07-Sep-2015

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา สร้างความผิดหวังให้กับประธานาธิบดีตุ...

01-Oct-2015

ธุรกิจบริการเพลง ถือเป็นธุรกิจบันเทิงประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคตั้...

01-Oct-2015

กีฬาฟุตบอลถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก อีกหนึ่งเหตุผลที่เป็นจุดสน...

01-Oct-2015

การประกาศกำหนดค่าแรงขั้นต่ำของฮ่องกงเมื่อปี 2554 ทำให้มีความกังวลว่าตลาดแรงงานใน...

05-Oct-2015

ข่าวประจำวัน ที่ 5 ตุลาคม 2558...

05-Oct-2015

ข่าวประจำวัน ที่ 3-4 ตุลาคม 2558...

01-Oct-2015

ข่าวประจำวัน ที่ 2 ตุลาคม 2558...

ปฏิทินกิจกรรม

 1. ปฏิทินประชุมเจรจา
 2. ปฏิทินสัมมนา
ตุลาคม
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
ตุลาคม
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 • Banner 03

 • Banner 13

 • Banner 15

 • WEBBOARD