บริการและการลงทุน

ASEAN : ACIA
  • ASEAN Comprehensive on Investment Agreement (ACIA)
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)
  • พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 11 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS)

   พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS)

   ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการของอาเซียน

   ตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการของไทยในอาเซียน
WTO : GATS
  • สรุปข้อผูกพันการเปิดตลาดของไทย

   การเจรจาการค้าบริการในองค์การการค้าโลก (WTO)

   การเจรจาจัดทำวินัยสำหรับการกำกับดูแลภายในประเทศ

   การเจรจาจัดทำกฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

   การเจรจาการอุดหนุนภาคบริการ

   ข้อมูลบริการรายสาขา

   สถานะการเจรจาล่าสุดในรอบโดฮา

   ผลสรุปการประชุมล่าสุด
EPA : FTA
ASEAN Dialogue
APEC
  • ผลการประชุมต่างๆ ภายใต้กรอบเอเปค

   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

   การค้าบริการในเอเปค
ธุรกิจบริการรายสาขา
  • บริการธุรกิจ

   บริการด้านการสื่อสาร

   บริการด้านการก่อสร้าง

   บริการจัดจำหน่าย

   บริการด้านการศึกษา

   บริการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

   บริการด้านการเงิน

   บริการด้านสุขภาพและสังคม

   บริการเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว

   บริการนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา

   บริการด้านการขนส่ง

   บริการอื่นๆที่ไม่มีอยู่ใน11สาขาข้างต้น

   การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Mode4)
บทความ
  • ปี 2565 (NEW!!)

   ปี 2564

   ปี 2563

   ปี 2562

   ปี 2561

   ปี 2560
ข่าว
  • ปี 2565 (NEW!!)

   ปี 2564

   ปี 2563
ข้อมูลพื้นฐานการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์ 0 2507 7444
 • โทรสาร (66) 2547-5630
 • Email : webmaster@dtn.go.th

     

w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Couter supportผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: