ข้อมูลการค้า

ภาพรวมการค้า

แผนภาพข้อมูลการค้า (Infographics)
  • รายงานการค้าไทย

   กลุ่มประเทศ CLMV
ภาพรวมการค้าของไทย
  • ลำดับประเทศคู่ค้าทั้งหมด ปี 2564

   ลำดับประเทศคู่ค้าทั้งหมด ปี 2563

   ลำดับประเทศคู่ค้า 50 อันดับ ปี 2564

   ลำดับประเทศคู่ค้า 50 อันดับ ปี 2563

   ลำดับประเทศคู่ค้า 50 อันดับ ปี 2562

   ลำดับประเทศคู่ค้า 50 อันดับ ปี 2561

   ลำดับประเทศคู่ค้า 50 อันดับ ปี 2560

   ลำดับประเทศคู่ค้า 50 อันดับ ปี 2559

   ลำดับประเทศคู่ค้า 50 อันดับ ปี 2558

   ลำดับประเทศคู่ค้า 50 อันดับ ปี 2557

   ลำดับประเทศคู่ค้า 50 อันดับ ปี 2556
เปรียบเทียบการค้าของประเทศต่างๆ
ภาพรวมการค้าโลก
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์ 0 2507 7444
 • โทรสาร (66) 2547-5630
 • Email : webmaster@dtn.go.th

     

w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Couter supportผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: