ประชาพิจารณ์

 • 25

  ก.พ.

  ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วย IBM Cognos 1 ระบบ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 30

  ม.ค.

  ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย 1 ระบบ (NTR) ด้วยวิธี e-bidding

 • 17

  ธ.ค.

  ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการค้าเสรีและเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

 • 06

  ธ.ค.

  (ร่าง) ประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับการเจรจาการค้าเสรี และภารกิจกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 • 04

  ก.ย.

  ประชาพิจารณ์ ร่างกรอบการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์ 0 2507 7555
 • โทรสาร (66) 2547-5630
 • Email : webmaster@dtn.go.th
w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: