ประชาพิจารณ์

 • 25

  พ.ย.

  (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 10

  ก.ย.

  ประชาวิจารณ์ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • 20

  ก.ค.

  ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเศรษฐกิจการพาณิชย์และห้องรับรอง ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 22

  ต.ค.

  ประชาพิจารณ์ - ร่างประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 01

  ส.ค.

  ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการ "โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA" (ระยะที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์ 0 2507 7444
 • โทรสาร (66) 2547-5630
 • Email : webmaster@dtn.go.th

     

w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Couter supportผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: