ธุรกิจบริการก่อสร้างในประเทศกัมพูชา และโอกาสของผู้ประกอบการไทย
11 มิ.ย. 62
1,243 View

นโยบายการเร่งรัดพัฒนาประเทศของรัฐบาลกัมพูชา ทำให้เศรษฐกิจของกัมพูชาขยายตัวอย่างรวดเร็วเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปีในช่วง 5 ปี (2555-2559) โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (Asia Development Bank : ADB) คาดการณ์ว่า อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ...


เอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ

bg_calculate

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์ 0 2507 7444
  • โทรสาร (66) 2547-5630
  • Email : webmaster@dtn.go.th

     

w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Couter supportผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: