‘วีรศักดิ์’ ชวนผู้ประกอบการ ติวหลักสูตรการค้าเสรีออนไลน์ ช่วงโควิด-19
31 มี.ค. 63
439 View

กระทรวงพาณิชย์ เปิดหลักสูตรการค้าเสรีและการค้าระหว่างประเทศออนไลน์ 8 หลักสูตร ผ่านเว็บไซต์ elearning.dtn.go.th ให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจเสริมความรู้ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ด้านการค้าเสรีและการค้าระหว่างประเทศ ในช่วงที่มีคำแนะนำให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อติดอาวุธให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้เสริมสร้างองค์ความรู้ และสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) สร้างแต้มต่อในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ มีหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ด้านการค้าเสรีและการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ (1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2) การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร (3) การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม (4) การเปิดเสรีภาคบริการ (5) องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ (6) กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (7) สุขอนามัยพืชและสัตว์ และ (8) ทรัพย์สินทางปัญญา โดยแต่ละหลักสูตรจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งหากผู้เรียนสามารถสอบผ่านในแต่ละระดับ ระบบจะมีการออกใบรับรอง (Certificate) หรือประกาศนียบัตรให้ด้วย

นางอรมน เสริมว่า ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถเรียนตรงกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ elearning.dtn.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์สามารถใช้กับสมาร์ทโฟน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนได้

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้อัพโหลดการจัดสัมมนาของกรมฯ ในช่วงที่ผ่านมา ขึ้นในเว็บไซต์กรมฯ www.dtn.go.th  และเพจเฟสบุ๊ค “กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” ด้วย อาทิ “เข้าใจ Brexit พลิกสัมพันธ์การค้ากับยุโรป”

 

---------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

24 มีนาคม 2563


รูปภาพประกอบ

bg_calculate

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์ 0 2507 7555
  • โทรสาร (66) 2547-5630
  • Email : webmaster@dtn.go.th
w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: