บอกเล่าสินค้าอาหารทะเลแปรรูป ของดีจังหวัดปัตตานี
21 พ.ค. 64
700 View

คนส่วนใหญ่มักมีคำถามว่า จังหวัดปลายด้ามขวานหรือจังหวัดชายแดนใต้มีสินค้าดีอะไรบ้าง และเมื่อพูดถึงสินค้าส่งออกจากพื้นที่ที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี หรือ Free Trade Agreement : FTA ซึ่งประเทศคู่ค้าได้ลดภาษีนำเข้าให้ไทยแล้ว จึงเป็นโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันในตลาดโลก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงจัดโครงการศึกษาดูงาน “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” ณ จังหวัดปัตตานี โดยมีรองอธิบดี (นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย) ร่วมกับผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่พบหารือกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านบูดี อำเภอยะหริ่ง ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารทะเลแปรรูป ตรา “มาเรียม” เป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มีความน่าสนใจ

 

 


รูปภาพประกอบ

bg_calculate
bg_calculate
bg_calculate

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์ 0 2507 7444
  • โทรสาร (66) 2547-5630
  • Email : webmaster@dtn.go.th

     

w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Couter supportผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: