FTAs

ภาพรวม FTA ของไทย
  • ข้อมูลพื้นฐาน

   ความคืบหน้า FTA ทุกเวที
FTA รายเวที
  • มีผลบังคับใช้ / สรุปผลการเจรจาแล้ว
   • AFTA (AEC)
    อาเซียน-จีน
    อาเซียน-ญี่ปุ่น
    อาเซียน-เกาหลีใต้
    อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
    อาเซียน-อินเดีย
    อาเซียน-ฮ่องกง
    ไทย-ออสเตรเลีย
    ไทย-นิวซีแลนด์
    ไทย-ญี่ปุ่น
    ไทย-เปรู
    ไทย-ชิลี
    ไทย-อินเดีย

   อยู่ระหว่างการเจรจา
   • BIMSTEC
    ไทย-ปากีสถาน
    ไทย-EFTA
    ไทย-EU
    ไทย-ตุรกี

   เตรียมเปิดการเจรจา

   อื่นๆ
   • FTA รายประเทศ
    • ไทย - แคนาดา
    รายงานการศึกษา/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    บทความต่างๆ
การจัดทำความตกลงการค้าเสรีของประเทศคู่ค้า/คู่เจรจาที่สาคัญของไทย
คำถามที่พบบ่อย
  • FTA / WTO / อื่นๆ

   ประเทศ / ASEAN / AEC

   กองทุน FTA

   สถานะFTA
เอกสาร FTA ที่เผยแพร่
บทความเกี่ยวกับ FTAs
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์ 0 2507 7444
 • โทรสาร (66) 2547-5630
 • Email : webmaster@dtn.go.th
w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: