แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผู้ใช้บริการที่กรุณาตอบแบบสอบถามนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้เว็บไซต์
เพศ *
อาชีพ *
การศึกษา *
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล *
หัวข้อ/เรื่อง/ข้อมูลที่สนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
รูปแบบ สีสัน *
ข้อมูลมีความทันสมัย *
ข้อมูลมีความครบถ้วน *
ข้อมูลมีความถูกต้อง *
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ *
การจัดหมวดหมู่ข้อมูลมีความเหมาะสม *
สืบค้น/เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก *
ข้อมูลมีประโยชน์ตรงตามความต้องการ *
ความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์ *
ข้อมูล/สิ่งที่ต้องการให้มีบนเว็บไซต์
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
กรุณาระบุอีเมลล์ของท่าน *
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์ 0 2507 7444
  • โทรสาร (66) 2547-5630
  • Email : webmaster@dtn.go.th

     

w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Couter supportผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: