Loading
Header Image
‘พาณิชย์’ ปลื้ม! ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารไปตลาด FTA 4 เดือน มูลค่า 2.7 แสนล้านบาท ชี้! ข้าว เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป ไก่ สุดฮอต แนะใช้แต้มต่อ FTA ขยายส่งออกเพิ่ม
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารไปตลาดคู่ค้า FTA ช่วง 4 เดือน ปี 67 มูลค่า 2.7 แสนล้านบาท เพิ่ม 1.3% ข้าว เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป ผลไม้กระป๋อง และสินค้าปศุสัตว์ สุดฮอต ชี้! คู่ค้าส่วนใหญ่ลดและยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าส่วนใหญ่ให้ไทยแล้ว แนะใช้แต้มต่อ FTA ขยายส่งออกเพิ่ม พร้อมเดินหน้าเร่งเจรจา FTA กับคู่ค้าสำคัญ ขยายโอกาสส่งออกสินค้าไทย

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ติดตามสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วงที่ผ่านมา พบว่า สินค้ากลุ่มอาหารเป็นสินค้าศักยภาพของไทยที่น่าจับตามอง เนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้าประเทศ และมียอดการส่งออกเติบโตต่อเนื่อง โดยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการส่งออก ซึ่งปัจจุบันไทยมี FTA กับคู่ค้า 18 ประเทศ อาทิ อาเซียน จีน และเกาหลีใต้ ซึ่งได้ลดและยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้ากลุ่มอาหารส่วนใหญ่ให้ไทยแล้ว จึงช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและกำแพงภาษี และเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าอาหารไทยขยายตลาดในต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ที่มุ่งผลักดันการใช้ประโยชน์จาก FTA และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย SMEs

นางสาวโชติมา กล่าวว่า ในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย. 2567) ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารไปตลาดโลก มูลค่า 4.2 แสนล้านบาท ขยายตัว 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีประเทศคู่ค้า FTA เป็นตลาดส่งออกหลัก คิดเป็นสัดส่วนการส่งออกรวมกันสูงเกือบร้อยละ 70 ของการส่งออกสินค้าอาหารทั้งหมด มีมูลค่ากว่า 2.7 แสนล้านบาท ขยายตัว 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สินค้าส่งออกไปตลาด FTA ที่เติบโตได้ดี อาทิ ข้าว มูลค่า 3.3 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 137.6% เครื่องดื่ม มูลค่า 2.2 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 11.3% ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป มูลค่า 1.7 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 14.5% ผลไม้กระป๋องและแปรรูป มูลค่า 9.5 พันล้านบาท ขยายตัว 41.1% และสินค้าปศุสัตว์ อาทิ ไก่แปรรูป มูลค่า 1.9 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 9.4% และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง มูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 4.0%

“การส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารไทยมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว และความมั่นคงทางอาหาร จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายการส่งออกและเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดโลก ขณะเดียวกันกรมยังได้เร่งเจรจาเปิดตลาดสินค้ากับประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ สหภาพยุโรป (EU) สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) แคนาดา และเกาหลีใต้ เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและสร้างแต้มต่อให้กับสินค้าไทย” นางสาวโชติมาเสริม

    

ทั้งนี้ ในปี 2566 ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารไปตลาด FTA มูลค่า 8.2 แสนล้านบาท ขยายตัว 12.1% จากช่วงเดียวกันของปี 2565 ตลาดส่งออกสำคัญ อาทิ จีน ญี่ปุ่น และอาเซียน โดยไทยเป็นผู้นำการส่งออกสินค้าอาหารเบอร์ต้นของอาเซียนและของโลก อาทิ ข้าว เป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 2 ของโลก อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 2 ของโลก ไก่แปรรูป เป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 2 ของโลก และน้ำตาลทราย เป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 3 ของโลก

   

สำหรับผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลอัตราภาษีศุลกากร และกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้า FTA ได้ที่เว็บไซต์ www.dtn.go.th หรือ FTA Center ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โทร. 0 2507 7555

-------------------------

7 มิถุนายน 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 4,614,962