Loading
Header Image
‘กรมเจรจาฯ’ ขนทัพสินค้า ‘ชา กาแฟ โกโก้ นม’ เกรดพรีเมียม โชว์ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2024 กรุยทางใช้ FTA เจาะตลาดใหม่
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขนทัพผู้ประกอบการสินค้าชา กาแฟ โกโก้ นม เกรดพรีเมียม ร่วมแสดงและสาธิตการชงเครื่องดื่ม ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2024 ชูสินค้าพร้อมส่งออก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปิดตัวสู่ตลาดโลก กรุยทางใช้ FTA สร้างแต้มต่อเจาะตลาดใหม่ ชวนผู้สนใจร่วมชม ชิม ที่บูธ FTA Café by DTN 28 พ.ค.-1 มิ.ย.นี้ บริเวณโถงทางเดินหน้าอาคารชาลเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดกิจกรรม “ยกทัพชา กาแฟ  โกโก้ และนมไทย ไปตลาดโลกด้วย FTA” ในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก THAIFEX-ANUGA ASIA 2024 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายนนี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเครื่องดื่มแบรนด์ไทยเกรดพรีเมียมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะสินค้าชา กาแฟ โกโก้ และนมโคแปรรูป ให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ที่มุ่งผลักดันการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้า 15 ฉบับกับ 19 ประเทศ อาทิ อาเซียน จีน และญี่ปุ่น ซึ่งได้ยกเว้นภาษีนำเข้าส่วนใหญ่ให้กับสินค้าดังกล่าวจากไทยแล้ว เพื่อสร้างแต้มต่อให้สินค้าไทยสามารถขยายการส่งออกไปตลาดการค้าเสรีได้เพิ่มขึ้น

นางสาวโชติมา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้ กรมได้นำผู้ประกอบการชา กาแฟ โกโก้ และนมโคแปรรูป ที่มีศักยภาพและพร้อมใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายการส่งออก ร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการชงเครื่องดื่มเมนูพิเศษ ในบูธ ‘FTA Café by DTN’ อาทิ กาแฟอะราบิก้าและโรบัสต้าน่านและเชียงราย ชาอู่หลง ชาหอมหมื่นลี้ และชาเลือดมังกรเชียงราย โกโก้จันทบุรีและพะเยา และนมโคแปรรูปที่ใช้เป็นส่วนผสมของเมนูเครื่องดื่มพิเศษต่างๆ รวมทั้งไอศกรีมผลไม้เพชรบูรณ์ ซึ่งกรมได้คัดเลือกเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ กับกรม โดยพิจารณาจากการใช้นวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Zero waste) มีเอกลักษณ์ รสชาติที่โดดเด่น และใช้วัตถุดิบภายในประเทศ รวมทั้งมีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเจาะตลาดใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ได้มากขึ้น โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมสินค้าและชมสาธิตการชงเครื่องดื่มเมนูพิเศษ ได้ที่บูธ ‘FTA Café by DTN’ ในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2024 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณโถงทางเดินหน้าอาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

 

     

“กรมได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับการผลิตสินค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมเชิงลึก Boot Camp การนำผู้ประกอบการไปสำรวจศักยภาพตลาดและจับคู่ธุรกิจในต่างประเทศ และเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน FTA Fair เพื่อให้เกิดความพร้อมตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ รวมทั้งลงพื้นที่พบหารือกับเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเป้าหมายทั่วประเทศ เพื่อติวเข้มการใช้ประโยชน์จาก FTA กฎระเบียบทางการค้า แนะกลยุทธ์การเจาะตลาดต่างประเทศทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ” นางสาวโชติมา เสริม

      

ทั้งนี้ ในปี 2566 ไทยส่งออกสินค้าชาและผลิตภัณฑ์เป็นอันดับที่ 23 ของโลก มีมูลค่า 61.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.21 จากปีก่อนหน้า ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ กัมพูชา สหรัฐอเมริกา และ สปป.ลาว ไทยส่งออกสินค้ากาแฟและผลิตภัณฑ์เป็นอันดับที่ 42 ของโลก มีมูลค่า 124.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.51 จากปีก่อนหน้า ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และฟิลิปปินส์ ไทยส่งออกสินค้าโกโก้และผลิตภัณฑ์เป็นอันดับที่ 55 ของโลก มีมูลค่า 87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.59 จากปีก่อนหน้า ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และเมียนมา และไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์เป็นอันดับที่ 18 ของโลก มีมูลค่า 712.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.68 จากปีก่อนหน้า ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาเซียน จีน และฮ่องกง  

-----------------------------

28 พฤษภาคม 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 4,614,384