Loading
Header Image
‘กรมเจรจาฯ’ ติวเข้มสหกรณ์โคนม ผู้ประกอบการนมโคแปรรูป รับมือเปิดตลาดนมภายใต้ FTA เตรียมนำทัพบุกนครเซี่ยงไฮ้ ขยายตลาดในจีน
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรม Boot Camp 3 วันรวด ติวเข้มสหกรณ์โคนมและผู้ประกอบการนมโคแปรรูป เรื่อง FTA มาตรฐานสินค้าส่งออก การทำตลาดออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมรับมือเปิดตลาดนมและผลิตภัณฑ์นม ภายใต้ FTA ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ในปี 2568 เตรียมนำผู้ประกอบการบุกนครเซี่ยงไฮ้ สำรวจตลาด จับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าจีน ชี้! จีนยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้านมและผลิตภัณฑ์จากไทยแล้ว

นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล) ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม Boot Camp ภายใต้โครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติวเข้มเรื่องความตกลงการค้าเสรี (FTA) การค้าระหว่างประเทศ กฎระเบียบการค้ามาตรฐานสินค้าส่งออก และการทำตลาดออนไลน์และออฟไลน์ในจีน พร้อมทั้งเตรียมรับมือการเปิดตลาดการค้าเสรีสำหรับสินค้านมและผลิตภัณฑ์นม ภายใต้ FTA ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ในปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ที่มุ่งผลักดันการใช้ประโยชน์จาก FTA โดยเฉพาะการนำผลจากการเจรจาไปสื่อสารกับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยไปตลาดโลก

นางสาวบุณิกา กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้ กรมได้นำสหกรณ์โคนมและผู้ประกอบการนมโคแปรรูป ที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน 20 ราย เข้าร่วมอบรม Boot Camp จำนวน 3 วัน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิติวเข้มเรื่อง FTA การค้าระหว่างประเทศ มาตรฐานสินค้าส่งออก กลยุทธ์การสื่อสาร การทำตลาดออนไลน์ ทิศทางและความต้องการของผู้บริโภคในตลาดจีน และการเขียนแผนธุรกิจ โดยกรมยังได้คัดเลือกผู้ประกอบการ จำนวน 10 ราย ร่วมเดินทางไปนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อสำรวจศักยภาพตลาดและจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าจีน ทั้งผู้นำเข้า ตัวแทนกระจายสินค้า กลุ่มผู้ผลิตนมและนมแปรรูป ตัวแทนโมเดิร์นเทรด และเยี่ยมชมโรงงานผลิตนมแปรรูปขนาดใหญ่ ทั้งนี้ จีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพขนาดใหญ่ มีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน มีกำลังซื้อสูง และมีความต้องการบริโภคสินค้านม รวมทั้งจีนยังเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย และเป็นตลาดส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นม อันดับที่ 2 ของไทย รองจากอาเซียน มีมูลค่าการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ถึง 38.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจีนเป็นคู่ค้า FTA ที่ได้ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าให้กับสินค้านมและผลิตภัณฑ์จากไทยแล้ว

“ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา กรมได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจ และเป็นผู้ส่งออกในตลาดการค้าเสรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ได้นำเสนอการทำธุรกิจที่ใช้นวัตกรรม การเจาะกลุ่มตลาดผู้รักสุขภาพ และเน้นตลาดออนไลน์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน” นางสาวบุณิกา เสริม

ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 7 ของโลก โดยในปี 2566 ไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมไปตลาดโลก มูลค่า 648.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 9.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาเซียน (กัมพูชา สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ เมียนมา และสิงคโปร์) จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และกานา สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ นมและครีมจืด นมยูเอชที นมถั่วเหลืองที่มีนมผสม นมเปรี้ยว และโยเกิร์ต

  

----------------------------------

13 พฤษภาคม 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 4,365,456