เอกสารประกอบการบรรยายของโครงการสัมมนา เรื่อง "ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP" ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 11 กันยายน 2563
24 ก.ย. 63
212 View

กำหนดการสัมมนา ครั้งที่ 5

 

เอกสารประกอบการบรรยาย :

บรรยายหัวข้อ “รู้รอบข้อตกลง RCEP” โดย นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 

- การเสวนา และแลกเปลี่ยน/รับฟังความเห็น หัวข้อ “RCEP เชื่อมไทยสู่โลก สู้โควิด”

        - "การเจรจาเปิดตลาดการค้าสินค้า ภายใต้การเจรจาการจัดทำความตกลงRCEP" โดย นางสาวกัลยา ลีวงศ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนสินค้าอุตสาหกรรม สำนักการค้าสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

        -  นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

- การเสวนา และแลกเปลี่ยน/รับฟังความเห็น หัวข้อ “โอกาสการค้าการลงทุนใน RCEP: ทำอย่างไรให้ปัง!”

        - นางสาวสุชยา พฤกษ์บ ารุง นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ สำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

        - "การจัดตั้งกองทุน FTA" โดย นายพรชัย ประภาวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนอเมริกาเหนือ สำนักอเมริกาแปซิฟิก และองค์การระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์ 0 2507 7444
  • โทรสาร (66) 2547-5630
  • Email : webmaster@dtn.go.th

     

w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Couter supportผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: