เอกสารประกอบการบรรยายของโครงการสัมมนาเรื่อง "ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP" ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
12 มี.ค. 63
397 View

กำหนดการสัมมนา RCEP ครั้งที่ 3


เอกสารประกอบการบรรยาย :

- การเสวนาและแลกเปลี่ยน/รับฟังความเห็น หัวข้อ “วางแผนเก็บเกี่ยวประโยชน์ RCEP”

        - นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

        - นายทัศพงษ์ เวชอัศดร ผู้แทนสมาคมการค้าบิสคลับไทย

- การเสวนาและแลกเปลี่ยน/ รับฟังความเห็นหัวข้อ "RCEP กับมุมมองเชิงภูมิรัฐศาสตร์”

        - รศ.ดร. ชโยดม สรรพศรี ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

        - ผศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- การเสวนาและแลกเปลี่ยน/รับฟังความเห็น หัวข้อ “เรื่องเล่าจากโต๊ะเจรจา RCEP”

        - “การเจรจากฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง RCEP” โดย นายสุรินทร สุนทรสนาน รักษาการนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

        - “การเจรจาเปิดตลาดการค้าสินค้าภายใต้ความตกลง RCEP" โดย นางสาวกุลนันทน์ บุญญเศรษฐ์ สำนักการค้าสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์ 0 2507 7444
  • โทรสาร (66) 2547-5630
  • Email : webmaster@dtn.go.th

     

w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Couter supportผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: