เอกสารประกอบการบรรยายของโครงการสัมมนาเรื่อง "ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP" ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 มกราคม 2563
31 ม.ค. 63
343 View

กำหนดการสัมมนา RCEP ครั้งที่ 2


เอกสารประกอบการบรรยาย :

- "สาระสำคัญของการเจรจา RCEP" โดย นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

- การเสวนาและแลกเปลี่ยน/รับฟังความเห็นหัวข้อ "RCEP กับมุมมองเชิงภูมิรัฐศาสตร์”

        - "RCEP กับมุมมองเชิงภูมิรัฐศาสตร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ศูนย์อาเซียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        - "การเจรจาเปิดตลาดการค้าสินค้า" โดย นางสาวกุลนันทน์ บุญญเศรษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักสินค้า กรมเจรจาการค้าต่างประเทศ

        - "Trade in Services and MNP Chapters" โดยนางสาวนันท์ธิรัตน์ คล้ายคลึง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ  สำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

        - "การลงทุนภายใต้ความตกลง RCEP" โดยนางสาวปวีณา นาแถมพลอย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

- เสวนา และแลกเปลี่ยน/รับฟังความเห็น หัวข้อ “วำงแผนเก็บเกี่ยวประโยชน์ RCEP”

        - "เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ RCEP" โดย คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

        - "วางแผนเก็บเกี่ยวประโยชน์ RCEP" โดย นายทัศพงษ์ เวชอัศดร ผู้แทนสมาคมการค้าบิสคลับไทย


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์ 0 2507 7444
  • โทรสาร (66) 2547-5630
  • Email : webmaster@dtn.go.th

     

w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Couter supportผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: