DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head E

Press Release

จับตาแนวโน้มนโยบายสหรัฐอเมริกาภายใต้ทีมเศรษฐกิจใหม่
วันที่ 20 มกราคม 2560 นี้ โลกจะจับจ้องไปที่สหรัฐอเมริกาในพิธีสาบานตนของ “นายโดนัลด์ ทรัมป์” ซึ่งกำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 45 โดยตลอดช่วงเวลาของการหาเสียง...
วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2560
ไทย-ศรีลังกา เร่งกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของศรีลังกา (Hon.Mr.Rishad Bathiudeen) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ในวันที่ 13 มกราคม 2560 เพื่อหารือแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทาง...
วันจันทร์, 16 มกราคม 2560
FTA ไทย-ปากีสถาน เร่งเจรจาสรุปเปิดตลาดการค้าเสรีระหว่างกัน
ปากีสถาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2560 ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เพื่อเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว...
วันจันทร์, 16 มกราคม 2560
ไทย – ชิลี หารือส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย (นายฮาเวียร์ เบกเกอร์ มาร์แชล) ได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่...
วันจันทร์, 16 มกราคม 2560
อาเซียน-ฮ่องกง สรุปผลการเจรจาจัดทำความตกลง FTA แล้ว
จากการที่อาเซียนและฮ่องกงได้เริ่มเจรจาจัดทำความตกลง FTA ร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2557 โดยตั้งเป้าให้สรุปผลการเจรจาภายในปี 2559 ซึ่งคณะเจรจาของทุกประเทศมีความพยายามให้การเจรจาบรรลุผล แม้ว่ามี การต่อรองผลประโยชน์กัน ซึ่งอาจดูเหมือนว่าการเจรจาจะยืดเยื้อ ....
วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2559
กรมเจรจาฯ รุกชายแดนใต้ สุไหงโก-ลก เบตง จัดสัมมนาแนะผู้ประกอบการบุกตลาดโลก
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการชายแดนใต้ ได้ทราบแนวโน้มความต้องการของตลาดโลก...
วันพุธ, 21 ธันวาคม 2559
กรมเจรจาฯ เดินหน้ามอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างแหล่งความรู้ AEC สู่เยาวชน จ.นครพนม
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดินสายภาคอีสานมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ให้แก่โรงเรียนอุเทนพัฒนา...
วันจันทร์, 19 ธันวาคม 2559
กรมเจรจาฯ จับมือสภาอุตฯ จัดสัมมนา “เปิดประตูสู่เอเชียใต้...โอกาสการค้าของไทย”
เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “เปิดประตูสู่เอเชียใต้...โอกาสการค้าของไทย” ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
อาเซียน-ฮ่องกง ตั้งเป้าเจรจาจัดทำความตกลง AHKTNC ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการเจรจาทางการค้าสำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKTNC) ครั้งที่ 9 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง...
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
สมาชิก RCEP เร่งเจรจาคืบหน้าต่อเนื่อง
การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ครั้งที่ 16 ที่อินโดนีเซีย มีความคืบหน้าต่อเนื่อง สามารถลดช่องว่างท่าทีประเทศสมาชิกที่แตกต่างกัน และสรุปข้อบทเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้อีก 1 ข้อบท ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้...
วันพุธ, 14 ธันวาคม 2559