DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head E

Press Release

‘พาณิชย์’ เตรียมความพร้อมรับไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมการของไทยที่จะรับไม้ต่อจากสิงคโปร์ในการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ว่าปลัดกระทรวง...
วันศุกร์, 12 ตุลาคม 2561
สมาชิกอาร์เซ็ป 16 ชาติ ร่วมเจรจารอบพิเศษ เร่งขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตามแผน
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม) ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจา...
วันจันทร์, 08 ตุลาคม 2561
พาณิชย์’ รุกคืบ เปิดศูนย์ FTA พร้อมให้บริการข้อมูลออนไลน์ หนุนผู้ประกอบการลุยตลาดต่างประเทศ
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการได้รับข่าวสารที่ ทันเหตุการณ์ รอบด้าน และการมีข้อมูลที่ทันสมัยถือเป็นความได้เปรียบของผู้ประกอบการ ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงมี...
วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561
‘พาณิชย์’ กระชับความสัมพันธ์ ไทย-ฝรั่งเศส พร้อมจับมือพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจ (High Level Economic Dialogue: HLED) ...
วันศุกร์, 28 กันยายน 2561
“พาณิชย์” เดินหน้ารับฟังความเห็น CPTPP อย่างต่อเนื่องในภาคอีสาน ณ ขอนแก่น
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดินสายเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเรื่อง CPTPP อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดสัมมนาหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี ...
วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561
‘พาณิชย์’ มุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน เปิดรับฟังความเห็น CPTPP ที่ขอนแก่น
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การจัดสัมมนารับฟังความเห็นเรื่อง CPTPP ที่ขอนแก่น ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผนรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมสมาชิก CPTPP ของไทย สืบเนื่อง...
วันอังคาร, 25 กันยายน 2561
นักธุรกิจ EU เชื่อมั่นนโยบายพาณิชย์ไทย
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ได้พบหารือกับคณะนักธุรกิจของสภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป (EU-ASEAN Business Council – EU-ABC) นำโดยนาย ...
วันอังคาร, 25 กันยายน 2561
การเจรจา FTA ไทย – ศรีลังกา รอบ 2 รุดหน้า ตั้งเป้าสำเร็จปี 2563
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมเจรจา FTA ไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ 2 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ โดยทั้ง...
วันจันทร์, 24 กันยายน 2561
‘พาณิชย์’ เตรียมหารือแดนน้ำหอม ขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 กันยายนนี้ จะนำคณะผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม...
วันจันทร์, 24 กันยายน 2561
พาณิชย์ปลื้ม จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจสนับสนุนระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมมนาและรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ...
วันจันทร์, 24 กันยายน 2561