DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head E

Press Release

‘รมช.พาณิชย์’ เดินหน้าใช้ความตกลงการค้าเสรีดันผู้ประกอบการนมโคแปรรูปบุกตลาดโลก
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในงานเปิดตัวโครงการ “จัดทัพโคนมไทย บุกตลาดต่างประเทศด้วยเอฟทีเอ” และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์...
วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562
‘พาณิชย์’ เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 และการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป ครั้งที่ 7
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers : AEM)...
วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562
‘รมช.พาณิชย์’ สั่งเร่งเจรจาประเทศคู่ค้าเปิดทางสินค้าท้องถิ่นอีสานใต้บุกตลาดต่างประเทศ
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่นำผู้บริหาร 3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562
ไทยเตรียมคุยตุรกีเร่งปิดดีลเอฟทีเอให้ได้ในปี 63
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีเอฟทีเอ ไทย - ตุรกี ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562 ...
วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562
‘กรมเจรจาฯ’ เผยเอฟทีเอ ดันมังคุดไทยโตสวนกระแสการค้าชะลอตัว ทำยอดส่งออกครึ่งแรกปี 62 กว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า มังคุดไทยได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในฐานะราชินีแห่งผลไม้ ประกอบกับเอฟทีเอ 13 ฉบับ ที่ส่งผลให้ในปัจจุบันมี 14 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น...
วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562
ไทยนำอาเซียนพบฮ่องกง จัดตั้งกลไกร่วมเดินหน้าความตกลง FTA อาเซียน-ฮ่องกง
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังทำหน้าที่ประธานฝ่ายอาเซียน ในการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ครั้งที่ 1...
วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2562
อาร์เซ็ป’ เข้าโค้งสุดท้าย มั่นใจน้ำตาล อาหารแปรรูป มันสำปะหลัง กุ้ง และข้าว จะได้ประโยชน์อื้อ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังจากที่ นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรี...
วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562
‘กรมเจรจาฯ’ เผย เอฟทีเอดันมูลค่าการค้ากับประเทศคู่เจรจา ครึ่งแรกปี 62 สูงถึง 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ชี้ อาเซียนครองแชมป์คู่เจรจาที่มีมูลค่าการค้ากับไทยสูงสุด
นางอรมน เปิดเผยว่า จากการติดตามสถิติการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้า 17 ประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ด้วย พบว่า มูลค่าการค้ารวมของไทยกับ 17 ประเทศ ที่มีเอฟทีเอด้วยนั้น สูงถึง...
วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562
‘กรมเจรจาฯ’ เผย ทุกภาคส่วนเห็นพ้อง มั่นใจกลไกระงับข้อพิพาทเศรษฐกิจอาเซียนฉบับใหม่แก้ปัญหาข้อขัดแย้งของสมาชิกได้ดีขึ้น
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการจัดสัมมนารับฟังความเห็นเรื่อง “การปรับปรุงพิธีสารกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน” ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัด...
วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562
‘กรมเจรจาฯ’ ปูพื้นการค้าระหว่างประเทศให้เยาวชนไทย ฉลองครบรอบ 52 ปีอาเซียน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในโอกาสการก่อตั้งอาเซียนครบ 52 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความ...
วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2562