DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

ไทย – อาร์เจนตินา มุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น

17-02-2560

DTN 6679

 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางมารีอา อาลีเซีย กุซโซนี เด โซนเชน (H.E. Mrs. María Alicia Cuzzoni de Sonschein) เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือแนวทางการขยายการค้าการลงทุน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นับว่าเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างกัน ทั้งในระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี โดยไทยมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์อยู่บริเวณศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน มีความเหมาะสมที่จะเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและภูมิภาคเอเชียประกอบกับการดำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นางอภิรดี กล่าวว่า อาร์เจนตินามีนโยบายในการส่งเสริมการค้าเสรีมากขึ้น ต้องการขยายการค้าการลงทุนกับไทย โดยสนใจที่จะขยายตลาดสินค้าโดยเฉพาะเนื้อวัวในประเทศไทย รวมทั้งเชิญชวนนักธุรกิจไทยไปลงทุนในอาร์เจนตินา ในสาขาเหมืองแร่ และพลังงานทดแทน ซึ่งขณะนี้มีภาคเอกชนไทยบางรายสนใจเข้าไปลงทุนในสาขาเหมืองแร่แล้ว ในส่วนของไทยก็ได้เชิญชวนให้นักธุรกิจอาร์เจนตินาเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์การลงทุนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งนักลงทุนยังสามารถใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศ CLMV ทั้งในด้านแหล่งวัตถุดิบและการขยายตลาด

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้เชิญชวนให้อาร์เจนตินาจัดคณะผู้แทนการค้าเข้าร่วมชมงาน The Bangkok Gems & Jewelry Fair ที่จะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และงาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ในขณะที่อาร์เจนตินาจะจัดคณะเยือนไทยประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เช่นกัน

ในปี 2559 อาร์เจนตินาเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับ 2 ของไทยในภูมิภาคอเมริกาใต้ รองจากบราซิล โดยการค้ารวมระหว่างกันมีมูลค่า 1,541.43 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกมูลค่า 980.86 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้ามูลค่า 560.57 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 420.29 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปอาร์เจนตินา เช่น เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักร เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าจากอาร์เจนตินา คือ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป

--------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

16 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

1784