DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

อาเซียน-ฮ่องกง ตั้งเป้าเจรจาจัดทำความตกลง AHKTNC ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

15-12-2559

Hong Kong Flag

 

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการเจรจาทางการค้าสำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKTNC)ครั้งที่ 9 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่
15 – 18 ธันวาคม 2559 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประธานร่วมฝ่ายอาเซียนสำหรับการประชุม AHKTNC ครั้งที่ 9 เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ จะเป็นการหารือต่อเนื่องในเรื่องการลงทุนและกฎถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งเป็นการประชุมที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากอาเซียนและฮ่องกงต้องการที่จะเจรจาจัดทำความตกลงฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 หรืออย่างช้าไม่เกิน 3 เดือนแรกของปี 2560 ทั้งนี้ ในการประชุม AHKTNC ครั้งที่ 8 รอบที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อาเซียนและฮ่องกงบรรลุการเจรจาการจัดทำข้อบทการค้าสินค้าแล้ว และได้ข้อสรุปในหลักการสำหรับข้อบทการค้าบริการ ทั้งนี้ มีข้อสรุปการจัดทำข้อบท (Chapter)ทั้งสิ้น ถึง 5 ข้อบท ได้แก่ ข้อบทการค้าสินค้า ข้อบทด้านพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า ข้อบทสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ข้อบทมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า และข้อบทความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ  นอกจากนี้ สำหรับการเจรจา AHKTNC ครั้งที่ 9 จะเน้นการเจรจาและหาทางออกร่วมในประเด็นคงค้างต่างๆ

นายรณรงค์ กล่าวว่า อาเซียนจะได้รับประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนจากความตกลง AHKFTAในหลายด้าน อาทิ การลดต้นทุนในการผลิตสินค้าที่นำเข้าวัตถุดิบจากฮ่องกง โอกาสการเข้าสู่แหล่งทุนในฮ่องกง การยกมาตรฐานภาคบริการโดยผู้เชี่ยวชาญจากฮ่องกง ทั้งนี้ ฮ่องกงยอมเปิดตลาดบริการในสาขา Production services of programme content for sale to operators of radio services/television services สาขาย่อยของสาขา Radio and television services ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและมีความพร้อมในการแข่งขัน นอกจากนี้ อาเซียนยังสามารถใช้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นประตูสู่ตลาดใหญ่อย่างจีน ในปี 2558 ฮ่องกงมีสัดส่วนมูลค่าการส่งสินค้ากลับออกไป (re-export) คิดเป็นกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าการนำเข้า และเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการค้าให้กับอาเซียน ฮ่องกงได้เสนอที่จะให้เงินสนับสนุนถึง 25 ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกงภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ

ในปี 2558 ฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 8 ของไทย โดยในช่วง 5ปีที่ผ่านมา (2555-2558) มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละ 14,261.50 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2559 (มกราคม – ตุลาคม) การค้ารวมระหว่างไทยกับฮ่องกงมีมูลค่า 10,696.26ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราการเติบโตลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 3.87 สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปฮ่องกง ได้แก่ ครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด และผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากฮ่องกง ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องประดับอัญมณี และผ้าผืน

-------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

14 ธันวาคม 2559

จำนวนผู้เข้าชม :

834