DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

สมาคมนักธุรกิจอียูชื่นชมพัฒนาการด้านเศรษฐกิจการค้าไทย – หนุนรื้อฟื้นเจรจา FTA

13-03-2561

2416883

 

บริษัทยุโรปที่ดำเนินธุรกิจในอาเซียน นำโดยสภาธุรกิจอาเซียน - อียู (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) และสมาคมพันธมิตรธุรกิจยุโรป - อาเซียน (Europe-ASEAN Business Alliance: EABA)เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) หารือนโยบายการค้าของไทยและโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทอียูในภูมิภาคอาเซียน ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 1 - 2 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ประเทศสิงคโปร์

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่24 ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ บริษัทยุโรปที่ดำเนินธุรกิจในอาเซียน นำโดยสภาธุรกิจอาเซียน - อียู (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) ประกอบด้วยสภาหอการค้ายุโรป และบริษัทยุโรปที่ทำธุรกิจในอาเซียนกว่า 17,000 บริษัท และสมาคมพันธมิตรธุรกิจยุโรป - อาเซียน (Europe-ASEAN Business Alliance: EABA)ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทยุโรปข้ามชาติขนาดใหญ่ในอาเซียน ได้เข้าพบ หารือแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องนโยบายการค้าของไทย และโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทอียูในภูมิภาคอาเซียน

นางสาวชุติมา กล่าวว่า ประธานสภาธุรกิจอาเซียน – อียู (นายโดนัล คานัค) ได้นำผู้แทนบริษัทอียูที่ประกอบธุรกิจในสาขาต่างๆ อาทิ การขนส่งและโลจิสติกส์ รถยนต์และชิ้นส่วน พบหารือเพื่อขอทราบนโยบายการค้าของไทย โดยได้สร้างความมั่นใจกับภาคธุรกิจยุโรป ว่าไทยให้ความสำคัญเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนลดมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้า เพื่ออำนวยความสะดวกนักธุรกิจและดึงดูดการลงทุน ขณะที่ประธานสมาคมพันธมิตรธุรกิจยุโรป - อาเซียน (นายเจฟ โดนัลด์)ได้นำสมาชิกหารือเรื่องโอกาสการขยายธุรกิจในไทย โดยได้แสดงความสนใจการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการใช้ประโยชน์จากนโยบายเส้นทางสายไหมของจีน ทั้งนี้ ทั้ง 2 องค์กรชื่นชมต่อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจการค้าไทย รวมทั้งให้ความสนใจต่อความคืบหน้าการรื้อฟื้นการเจรจา FTA ไทย - อียู ภายหลังมติของอียู เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ให้กลับมาดำเนินความสัมพันธ์กับไทยในทุกระดับ รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการกลับมาเจรจา FTA กับไทย

นอกจากนี้ EU-ABC และ EABA มีแผนจะนำคณะนักธุรกิจยุโรปเยือนไทยภายในปีนี้ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แสดงความยินดีและเชิญชวนให้ใช้โอกาสดังกล่าวเยี่ยมชมและศึกษาสิทธิประโยชน์ที่พิเศษของการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

-------------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

10 มีนาคม 2561
 

จำนวนผู้เข้าชม :

370