DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

‘ม.สงขลาฯ’ ไอเดียสุดเจ๋ง คว้าแชมป์ประกวดแผนฯ สองปีซ้อน

08-06-2560

DTN 0186

 

‘ทีมสวัสดี’จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โชว์ไอเดียสุดเจ๋งกับแผนธุรกิจ Colonature คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดเขียนแผนธุรกิจ เป็นปีที่ 2 ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดขึ้นตามโครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017 ภายใต้สโลแกน The Leading Business Plan for Thailand 4.0  

นางสาวสิริพรรณ ลิขิตวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดการแข่งขันประกวดเขียนแผนธุรกิจรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นส์เซส กรุงเทพฯ ตามโครงการ DTN Business Plan Award 2017ภายใต้สโลแกน The Leading Business Plan for Thailand 4.0 โดยในปีนี้ มีนักศึกษาส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดกว่า 200 ผลงาน และมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาคจาก 4 ภาคทั่วประเทศ มากกว่า 100 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือก 10 ทีม ที่มีผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

นางสาวสิริพรรณ กล่าวว่า โครงการ DTN Business Plan Award 2017 จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 โดยมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษาของไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และรู้จักการค้าเสรีมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามของกระทรวงพาณิชย์ ในการขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งการนำผลจากการเจรจาการค้าเสรีมาเผยแพร่แก่ทุกภาคส่วนได้รับทราบ โดยเป็นการเสริมสร้างความรู้ในรูปแบบใหม่ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ค้นคว้าด้วยตัวเอง ให้เกิดการพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สำหรับแผนธุรกิจที่ผ่านเข้ารอบจะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่ม SMEs ไทยให้ยกระดับความสามารถสู่ระดับสากล ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมให้เป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

สำหรับทีมที่สามารถชนะใจกรรมการคว้ารางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ไปครอง ได้แก่ ทีมสวัสดี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับแผนธุรกิจ Colonature ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยทวารเทียมเพื่อรองรับการขับถ่าย โดยใช้วัสดุที่ทำมาจากยางพารา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณได้แก่ ทีม iDeanity จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ระบบการนำความเย็นจากน้ำล้นของเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีม Wish Trip จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในแผนธุรกิจ WISH TRIP: Your Trip Planer Assistance เป็น Application สำหรับช่วยวางแผนการท่องเที่ยว  

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชย อีก 7 ทีม ได้รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีม Duriper จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทีม Ambitious Boy จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม Yongyai Better Connection Better Future จากมหาวิทยาลัยสยาม ทีม Organent จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมดึงดูด จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีม Innovation จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมกล้วยไข่หวาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วมโครงการ DTN Academy 2017 ร่วมกับรุ่นพี่จาก 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมนี้ โดยโครงการนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพและต่อยอดความรู้ของนิสิตนักศึกษา เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดในไทย อาเซียน และตลาดโลก รวมถึงให้มีความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีในการทำธุรกิจ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรมฯ คาดหวังว่าโครงการนี้ จะช่วยสร้างและผลักดันให้นิสิตนักศึกษาได้ก้าวสู่การเป็น Start up รุ่นใหม่ ที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในอนาคตได้

--------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

5 มิถุนายน 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

754