DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

‘พาณิชย์’ เผยเจรจา FTA ไทย – ตุรกี รอบ 2 คืบหน้า ตั้งเป้าสรุปผลปี 2561 ฉลองความสัมพันธ์ 60 ปี

18-12-2560

DTN13 151260 241

 

‘พาณิชย์’ พอใจผลหารือ FTA ไทย-ตุรกี รอบที่ 2 คืบหน้าตามแผน สองฝ่ายย้ำเป้าหมายสรุปผลการเจรจาปี 2561 ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี 60 ปี คาดมูลค่าการค้าสองประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าผู้แทนไทยในการประชุมเจรจา FTA ไทย-ตุรกี กล่าวถึงผลการเจรจา FTA ไทย-ตุรกี รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ว่าการเจรจารอบนี้มีความคืบหน้าที่น่าพอใจ โดยหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายและมาตรการทางการค้าในการเจรจา FTAรอบแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560ที่กรุงอังการา ประเทศตุรกีแล้ว ในการเจรจารอบที่ 2นี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนร่างข้อบทการค้าสินค้า ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการเปิดตลาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด มาตรการต่อต้านการอุดหนุน และมาตรการปกป้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการจัดทำข้อบทร่วมในการเจรจาครั้งต่อไปที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2561ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี

นางอรมน กล่าวเสริมว่า ตุรกีถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญและน่าสนใจ เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ กลุ่มผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง และมีจุดเด่นในเรื่องที่ตั้ง ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างรัสเซีย กลุ่มประเทศบอลข่าน แอฟริกา ยุโรป และเอเชีย อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง จึงสามารถเป็นประตูการค้า (Gateway) ให้ไทยไปยังภูมิภาคเหล่านั้น ผลการเจรจา FTA จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องการลดเลิกภาษีนำเข้าและขจัดอุปสรรคทางการค้า ปัจจุบันตุรกีเป็นประเทศที่มีภาษีศุลกากรสูง โดยเฉพาะสินค้าเกษตร การทำ FTA กับตุรกีจะช่วยขยายโอกาสส่งออกสินค้าของไทยไปตุรกี โดยเฉพาะสินค้าที่ผู้บริโภคในตุรกีสนใจ เช่น ผัก ผลไม้ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ทั้งนี้ สองฝ่ายตั้งเป้าที่จะเพิ่มการค้าระหว่างกันเป็น 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563จาก 1,374.65 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2559

ในปี 2559 ตุรกีเป็นคู่ค้าอันดับที่ 35 ของไทยในตลาดโลกและเป็นอันดับ 4 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยการค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 1,374.65ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.34ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า ไทยส่งออกมูลค่า 1075.4ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้ามูลค่า 299.2 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในช่วง 10เดือนแรกของปี 2560 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 1,265.49ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.02โดยมูลค่าการค้าสองฝ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.34ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ไทยส่งออกมูลค่า 1,065.84ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ16.47และนำเข้ามูลค่า 199.64ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าร้อยละ 25.33

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปตุรกี ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เส้นใยประดิษฐ์อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากตุรกี ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป กระจก แก้วและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

--------------------------------

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

 15 ธันวาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

796