DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

‘พาณิชย์’ ล่องใต้บุก 3 จังหวัดชายแดน ผลักดันฮาลาลไทยสู่ตลาด FTA

04-12-2560

24176742 10159720704750553 9064127213475888346 N

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมลงพื้นที่จัดสัมมนาฯ ให้ความรู้ผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เน้นใช้ประโยชน์จาก FTA เจาะตลาดสินค้าฮาลาลไทยสู่สากล

นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีแผนจัดสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เพื่อต่อยอดนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน โดยในส่วนของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นอกจากจะมีภารกิจด้านการเจรจาลดภาษีศุลกากร และเปิดตลาดให้สินค้าส่งออกของไทยผ่านการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)และความตกลงทางการค้าต่างๆแล้ว ยังมีภารกิจในการถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการ ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ได้ทราบถึงโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไทยไปประเทศที่เปิดเสรี FTA แล้วด้วย

ในการนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดกิจกรรมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ประมง และสินค้าฮาลาลที่สำคัญของไทยในระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 โดยการจัดสัมมนาเรื่อง “ส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นการค้า การลงทุน พิชิตชัยชายแดนใต้” ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทย และโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตร ประมง และสินค้าฮาลาลที่ผลิตในพื้นที่ภาคใต้ของไทยไปยังประเทศคู่ค้า FTA ที่ได้ลดภาษีนำเข้าและมีความต้องการสินค้าฮาลาล เช่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมถึงตลาดใหม่ที่กำลังเจรจาทำ FTA กับไทย เช่น ปากีสถาน และตุรกี เป็นต้น

นางอรมน กล่าวเสริมว่า เป็นโอกาสดีของประกอบการ ผู้ผลิต และเกษตรกร รวมถึงประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับทราบโอกาสและช่องทางในการเจาะตลาดสินค้าฮาลาล สามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ โดยในปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยส่งออกอาหารฮาลาล เช่น ข้าว น้ำตาล อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป รวมมูลค่า 4,129.36 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม โดยมีตลาดสำคัญ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิหร่าน ซาอุดิอารเบีย และปากีสถาน เป็นต้น ซึ่งภายในงานสัมมนาครั้งนี้จะมีวิทยากรจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดของ FTAโดยตรง และวิทยากรจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทอล จะมาช่วยให้ความรู้ด้านกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้าสินค้าฮาลาล และช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเฉพาะเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ ที่จะช่วยให้ผู้ขายสามารถติดต่อกับผู้ซื้อโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาพบกัน เป็นต้น

การจัดสัมมนาครั้งนี้ กรมฯ จะจัดทั้งหมด 5 รุ่น โดยตั้งเป้าหมายไว้รุ่นละ 100 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้ารับฟังสัมมนาได้อย่างทั่วถึง ดังนี้

          รุ่นที่ 1  วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมยะลารามา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

          รุ่นที่ 2  วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

          รุ่นที่ 3  วันที่ 24-25 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

          รุ่นที่ 4  วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

          รุ่นที่ 5  วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมแกรนด์การ์เด้น อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต เกษตรกร นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสมัครผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทั้ง 3 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2507 7222 หรือ 0 2507 7099

---------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

1 ธันวาคม 2560

 

จำนวนผู้เข้าชม :

545