DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

‘พาณิชย์’ ต้อนรับคณะกรรมาธิการด้านการค้าของแคนาดา สานความสัมพันธ์การค้า 2 ทวีป

13-03-2561

DTN 3676.1

คณะกรรมาธิการด้านการค้าระหว่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรแคนาดา นำโดยนายมาร์ค อายกิง ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยนางโดนิก้า พอตตี้ เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ได้เข้าพบหารือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและหารือถึงแนวทางขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศ

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แคนาดามีนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และการเข้าร่วมความตกลง Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ที่แคนาดาเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ตลอดจนการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การส่งเสริม SMEs การศึกษา และการท่องเที่ยว โดยได้เชิญชวนให้ชาวไทยไปท่องเที่ยวและศึกษาต่อในสถาบันของแคนาดา

นายสกนธ์ ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการส่งเสริมการค้าการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง และใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั้งประเทศ พร้อมเชิญชวนนักลงทุนแคนาดาลงทุนใน EEC และจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานและบุคลากรในไทย ซึ่งสอดรับกับนโยบายส่งเสริมการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในตลาดโลกด้วย ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ยังได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของทั้งสองประเทศในสาขาต่างๆ ที่จะสามารถเกื้อกูลกันได้ เช่น อาหาร พลังงาน และดิจิทัลมีเดีย จึงมีความสนใจที่จะขยายการค้าการลงทุนอย่างเหมาะสมไปในแต่ละรัฐของแคนาดา ซึ่งหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากแคนาดาในการจัดเวทีพบปะ และให้ความรู้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนของไทยต่อไป

สำหรับความสนใจของคณะกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างแคนาดากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนนั้น ฝ่ายไทยแจ้งว่า ขณะนี้อาเซียนยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ ASEAN – Canada FTA นอกจากนี้ ไทยยังติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลง TPP ที่สหรัฐฯ ได้ถอนตัว และสมาชิก TPP ที่เหลือได้กลับมาหารือกันจัดทำเป็นความตกลงใหม่ที่เรียกว่า CPTPP ซึ่งได้มีการลงนามความตกลงระหว่างสมาชิก CPTPP 11 ประเทศ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ประเทศชิลี

ทั้งนี้ ในปี 2560 ไทยกับแคนาดามีมูลค่าการค้ารวม 2,271 ล้านเหรียญสหรัฐ (ขยายตัวร้อยละ 5 จากปีก่อน) โดยไทยส่งออกไปแคนาดามูลค่า 1,432 ล้านเหรียญสหรัฐ (ขยายตัวร้อยละ 6) ขณะที่ไทยนำเข้าจากแคนาดามูลค่า 785 ล้านเหรียญสหรัฐ (ขยายตัวร้อยละ 4) สินค้าส่งออกหลักของไทย ได้แก่ อาหารทะเลและอาหารทะเลบรรจุกระป๋องแปรรูป ข้าวและผลิตภัณฑ์ ผลไม้กระป๋อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนสินค้านำเข้าหลักจากแคนาดา ได้แก่ เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์เกษตร อาทิ ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เป็นต้น

---------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

9 มีนาคม 2561

 

จำนวนผู้เข้าชม :

369