DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

ทูตกัมพูชาพบ รมว.พณ. เพื่ออำลาจากตำแหน่ง ยันพร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันดีทางการค้า

17-02-2560

DTN150260 3

DTN150260 4

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย (นางอีต โซเฟีย) เข้าเยี่ยมคาวะในโอกาสพ้นจากหน้าที่ และได้ใช้โอกาสนี้ในการหารือเรื่องที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee-JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2560 ณ กรุงพนมเปญ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) พร้อมทั้งคณะนักธุรกิจชั้นแนวหน้าของไทย ในช่วงเดือนเดียวกัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การที่เอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยและได้ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชามาอย่างต่อเนื่อง ได้กลับไปรับตำแหน่งในกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา จะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายแน่นแฟ้นมากขึ้น

นางอภิรดี ยังเปิดเผยว่า ไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า วัฒนธรรม และประชาชน มายาวนาน ในการหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตกัมพูชาในวันนี้ ทั้งสองประเทศพร้อมที่จะสานต่อความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจโดยเห็นว่าไทยกับกัมพูชายังมีโอกาสที่จะพัฒนาความร่วมมืออีกหลายด้าน อาทิ การเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือในด้านวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจไทยกับกัมพูชาอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ฝ่ายกัมพูชาได้ขอบคุณฝ่ายไทยที่สนับสนุนให้ภาคธุรกิจกัมพูชาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าBangkok Gems and Jewelry Fair และจัดโครงการ Young EntrepreneurNetwork Development Program (YEN-D)ซึ่งช่วยสร้างเครือข่ายการทำธุรกิจระหว่างนักธุรกิจจากทั้งสองประเทศ

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTCไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ณ กรุงพนมเปญ ก่อนการเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 โดยในการประชุม JTC ทั้งสองฝ่ายจะมีการหารือถึงแนวทางขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะการค้าชายแดน การอำนวยความสะดวกทางการค้า การหารือข้อเสนอของกัมพูชาในการจัดทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าผ่านแดน และการเตรียมการจัดงาน CLMVT Forum 2017 ที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนกันยายนปีนี้

ปี 2559 กัมพูชาเป็นคู่ค้าอันดับ 8 ของไทยในอาเซียน สองฝ่ายมีมูลค่าการค้ารวม 5,595.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 4,659.1 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าการนำเข้า 936.4 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุล 3,722.69 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องดื่ม น้ำตาลทราย และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ขณะที่สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ผักและผลไม้ ลวดและสายเคเบิล สินแร่ และเสื้อผ้าสำเร็จรูป

-------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

15 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

770