DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

Press Release

กรมเจรจาฯ เปิดแผนครึ่งปีหลัง เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการค้าระหว่างประเทศ รุกเจรจาขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในทุกเวที
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดแผนครึ่งปีหลัง 61 เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการค้าระหว่างประเทศ เปิดประตูการค้า ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งการเจรจาการค้าในเวทีโลก ภูมิภาค และการเจรจา...
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561
ไทยดึงจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอิสราเอล ช่วยต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่ประเทศไทย 4.0
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ อิสราเอล ...
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561
พาณิชย์เตรียมเข้าประชุมกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจแม่โขง – ล้านช้าง จัดทำแผนความร่วมมือ  เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าของสมาชิกแตะ 250 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบให้รองอธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์) นำคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสาขา...
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561
‘พาณิชย์’ กระชับความสัมพันธ์ไนจีเรีย หวังฟื้นส่วนแบ่งตลาดข้าวในแอฟริกา
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ได้พบหารือกับนายอาห์เมด นูฮู บามัลลี เอกอัครราชทูตแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย เกี่ยวกับการ...
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561
คณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนติดตามผลคืบหน้า AEC
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน...
วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561
กรมเจรจาฯ เผยการค้าระหว่างไทยกับแดนปลาดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 จากอานิสงส์ FTA
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น...
วันศุกร์, 08 มิถุนายน 2561
กรมเจรจาฯ เผยไตรมาสแรกของปี 2561 ผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิ FTA เต็มจำนวน ดันยอดการค้าไทย-ชิลี ขยายตัวกว่า 16%
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถิติการค้าระหว่างไทยกับชิลีในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความตกลงการค้าเสรี ...
วันศุกร์, 08 มิถุนายน 2561
ไทย-อาร์เจนตินา จับมือดันอุตสาหกรรมอาหารสู่โลก
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ได้พบปะหารือกับผู้ว่าการรัฐทางตอนกลาง 3 รัฐของสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ได้แก่ รัฐกอร์โดบา (Cordoba) รัฐซานตา เฟ ...
วันพฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2561
พาณิชย์เร่งกระชับความสัมพันธ์ไทย-ฮังการี มุ่งขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ได้พบหารือกับนายซิลเวสเตอร์ บุช รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงาน ...
วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561
ไทยจับมือโมซัมบิก ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจรอบด้าน
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้แทนไทย อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย รวมทั้งภาคเอกชน ...
วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561