DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

Press Release

รัฐมนตรีจาก 16 ชาติสมาชิก RCEP เร่งถกเจรจา หวังสรุปผลโดยเร็ว
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (นายวินิฉัย แจ่มแจ้ง) ได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 (3rd Intersessional Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Ministerial Meeting)...
วันพฤหัสบดี, 25 พฤษภาคม 2560
ไทย-ปากีสถาน เจรจา FTA รอบที่ 7 คืบหน้า
ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน...
วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560
ไทยหวังได้ประโยชน์ขยายตลาดสินค้าเกษตรไทย ร่วมอาเซียนเร่งเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนภูมิภาค
รัฐมนตรีทั้ง 16 ประเทศ เข้าร่วมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) หวังเร่งผลักดันให้สามารถได้ข้อสรุปโดยเร็ว...
วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560
รัฐมนตรีการค้าเอเปค เร่งหารือมุ่งเน้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง) จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (MRT) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม...
วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560
‘พาณิชย์’ มุ่งขยายการค้าการลงทุนของไทยสู่ One Belt, One Road
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยภายใต้หัวข้อ “ความเชื่อมโยง...
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560
ไทย-ปากีสถาน เร่งเดินหน้าหาข้อสรุปเจรจา FTA ภายในปีนี้
ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว...
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560
โลกสนใจ ใช้ E-Commerce ต่อยอดการพัฒนา
นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) E-Commerce Week 2017 ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐและผู้บริหารระดับสูง...
วันศุกร์, 05 พฤษภาคม 2560
ไทย-บาห์เรน เร่งขยายการค้าและการลงทุน ฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 24 - 26 เมษายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) เข้าร่วมคณะนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เดินทางเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็นทางการ ตาม คำเชิญของนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน...
วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560
ไทยและรัสเซียกระชับความสัมพันธ์ เดินหน้าขยายการค้าและการลงทุน ผลักดันมูลค่าการค้าเพิ่ม 5 เท่า ภายในปี 2563
ไทยและรัสเซียประสบความสำเร็จในการประชุมหารือยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ลดอุปสรรค ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายมูลค่าการค้า 5 เท่าภายใน 5 ปี หรือ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 ตามที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ตั้งไว้...
วันจันทร์, 24 เมษายน 2560
สหรัฐฯ มุ่งมั่นกระชับสัมพันธ์ไทย เดินหน้าขยายการค้าผ่านเวที TIFA JC
สหรัฐฯ เน้นย้ำสานต่อความสัมพันธ์กับไทยในฐานะมิตรประเทศเก่าแก่ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ พร้อมหารือแนวทางขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันผ่านการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดมากขึ้น รวมทั้งจับมือเดินหน้าแก้ไขอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว...
วันพุธ, 05 เมษายน 2560