รวมลิงค์หน่วยงานสหภาพยุโรป

 

สหภาพยุโรป: http://www.europa.eu

ผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย: http://www.deltha.ec.europa.eu

ศูนย์สถิติของสหภาพยุโรป: http://epp.eurostat.ec.europa.eu  

EU Export Help Desk: http://exporthelp.europa.eu

องค์กร Eurochambres: http://www.eurochambres.be

องค์กร Businesseurope: http://www.businesseurope.eu

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์: www.thaibe.moc.go.th

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต กรองยุโรป เพื่อคนไทย: http://news.thaieurope.net

เว็บข่าวยุโรป: http://www.eubusiness.com

เว็บข่าวยุโรป: http://www.euractiv.com

เว็บข่าวยุโรป: http://www.europeanvoice.com